Sociaal zekerheidsrecht

Soms is het nodig een beroep te doen op een uitkering. In grote lijnen kan het dan gaan om 2 soorten uitkeringen: uitkeringen die door UWV worden betaald (WW, WAO of WIA, ZW) en uitkeringen die door de gemeenten worden betaald (WWB, IOAW, etc). Daarnaast is er nog een bijzondere groep van uitkeringen die door de SVB worden betaald; het gaat dan met name om AOW en kinderbijslag.

 

De wettelijke regels met betrekking tot deze uitkeringen zijn behoorlijk ingewikkeld. Dat betekent eigenlijk automatisch dat er bij de uitvoering van deze regels fouten worden gemaakt. Ook worden de regels in de praktijk soms strenger toegepast dan de feitelijke situatie rechtvaardigt. Ofwel, u kunt een probleem hebben met de beslissingen die de overheid neemt op basis van de genoemde wetten.

 

In die gevallen kunnen wij u bijstaan. Natuurlijk bekijken we als eerste hoe uw positie is en of de genomen beslissing inderdaad discutabel is. Als dat zo is, kunnen wij u bijstaan in verschillende procedures. Bij deze regelingen is het altijd eerst nodig bezwaar te maken, terwijl daarna, als het bezwaarschrift wordt afgewezen, nog beroep bij de rechter mogelijk is.

Zoek vroegtijdig hulp

Het is belangrijk in een vroeg stadium hulp te zoeken. Dus direct al in de fase waarin bezwaar moet worden gemaakt en niet pas als de gang naar de rechter moet worden gemaakt. Als er in de bezwaarfase op wat voor manier dan ook iets (in juridische zin) misgegaan is, is dat bij de rechter niet altijd te herstellen. Ook in bezwaar is het daarom nodig dat u zich voorziet van goede juridische hulp. Daarvoor kunt u bij ons terecht.

 

Mr. J.J. Achterveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

– sociaal zekerheidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

-familierechtnieuw

 

Personen- en familierecht

-erfrecht

 

Erfrecht

 

-sociaal-zekerheidsrechttekeng

 

Sociaal zekerheidsrecht

 

-arbeidsrechttekengebied-1

 

Arbeidsrecht

 

-overeenkomstrecht

 

Overeenkomstenrecht

-huurrechttekengebied-1

 

Huurrecht

Bereikbaarheid

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar; 

telefonisch van 09.00 uur tot 17.00 uur

de deur is open van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Via de mail kunt u ons altijd bereiken.

Bel (058) 8700055

Mail info@frieserechtshulp.nl

 

Adres

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

 

KvK: 58118268.

Btw-nummer: 8527.39.448

Spreekuur op locatie

U kunt dan bij ons terecht voor gratis juridisch advies. 
Klik op de locaties voor meer informatie:

Sneek

woensdag 15.30 - 17.30 uur.

 

Franeker

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Harlingen

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Dokkum

vrijdag 15.00 - 17.00 uur. 

 

Stel uw vraag