Wie zijn wij?

De Friese Rechtshulp wordt gevormd door de advocaten Foekje Hofstra en Jeroen Achterveld, die samenwerken in een maatschap. Wij worden in de uitvoering van de werkzaamheden bijgestaan door een onze secretaresses, te weten Veronica Jonkman en Lotte Dekker.    

 

Onze gezamenlijke voorgeschiedenis ligt bij het vroegere Buro voor Rechtshulp, dat later opgegaan is in Rechtshulp Noord Advocaten. Bij dit kantoor zijn wij beide als advocaat werkzaam geweest. Nadat Rechtshulp Noord Advocaten Leeuwarden is opgehouden te bestaan zijn wij als De Friese Rechtshulp verder gegaan. Het verleden binnen de sociale advocatuur brengt met zich mee dat we de voorkeur geven aan een no-nonsense mentaliteit. We werken snel en doortastend zonder uit het oog te verliezen dat een minnelijke oplossing de voorkeur geniet. Daar waar nodig schakelen we de hulp van een deskundige in, als er bijvoorbeeld een heel specifiek advies van een arts of een bouwkundig specialist nodig is. We beschikken over een breed netwerk waardoor kennis snel vergaard kan worden.

Nederlandse Orde van Advocaten

Als individuele advocaat zijn we, zoals voorgeschreven, ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoon 070 3353535, e-mail info@advocatenorde.nl. 

 

Wij zijn gebonden aan de regels van de Orde van Advocaten, de Advocatenwet en de voor de advocaten geldende gedragsregels. 

U kunt deze vinden op: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/vademecum-advocatuur-2020

 

Op de volgende pagina vindt u specifieke informatie over ons afzonderlijk:

 

Individueel

Bereikbaarheid

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar; 

telefonisch van 09.00 uur tot 17.00 uur

de deur is open van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Via de mail kunt u ons altijd bereiken.

Bel (058) 8700055

Mail info@frieserechtshulp.nl

 

Adres

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

 

KvK: 58118268.

Btw-nummer: 8527.39.448

Spreekuur op locatie

U kunt dan bij ons terecht voor gratis juridisch advies. 
Klik op de locaties voor meer informatie:

Sneek

woensdag 15.30 - 17.30 uur.

 

Franeker

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Harlingen

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Dokkum

vrijdag 15.00 - 17.00 uur. 

 

Stel uw vraag