Mr. J.J. Achterveld

Ik ben al zo'n 20 jaar werkzaam als rechtsbijstandverlener, de meeste jaren als advocaat.

In de loop van de jaren heb ik mij gespecialiseerd in het Arbeidsrecht en het Sociaal Zekerheidsrecht. Daarnaast doe ik veel zaken op het gebied van huurrecht en het algemene civiele recht. Bij dit laatste kunt u denken aan geschillen over koopovereenkomsten, problemen met nutsleveranciers (gas, water, telefoon etc).

Mijn eerste insteek is altijd om te komen tot een oplossing. In de praktijk blijkt het (gelukkig) mogelijk veel problemen op te lossen, zonder dat daar een rechter aan te pas hoeft te komen. Soms door met alle betrokken partijen in overleg te gaan, soms door de wederpartij met argumenten te overtuigen en soms door middel van mediation.

Lukt dit niet, dan moet de gang naar de rechter worden gemaakt. Dat is geen straf, want voor mij als advocaat is procederen ook “leuk”.

Ik ben al jaren advocaat. Ik vind het belangrijk daarnaast ook op een andere manier actief te zijn in het maatschappelijk leven. Daarom ben ik in het verleden gedurende 8 jaar lid geweest van de rekenkamer van de gemeente Tytsjerksteradiel. Ook al jaren ben ik lid van de klachtencommissie van de GGZ, vanaf 2012 in de functie van algemeen voorzitter. Verder ben ik in de afgelopen jaren lid geweest van de Raad van Toezicht van de vereniging voor speciaal basisonderwijs Aquamarijn te Leeuwarden.

 

Mr. Achterveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

- Sociaal Zekerheidsrecht

- Huurrecht

- Arbeidsrecht


Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mr. F. Hofstra

Voorafgaand aan mijn beëdiging als advocaat in januari 2009 verrichtte ik al geruime tijd juridische werkzaamheden, eerst bij een zelfstandig bestuursorgaan en later als rechtsbijstandverlener. Ik ben mij al snel gaan specialiseren in het Personen- en Familierecht en het Jeugdrecht. Inmiddels ben ik aangesloten bij de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Rechtsbijstandsverzekeraars zijn over het algemeen genegen om de kosten van rechtsbijstand te vergoeden als de werkzaamheden worden uitgevoerd door een vFAS-advocaat. Mocht u beschikken over een rechtsbijstandsverzekering, dan adviseer ik u om de verzekeringspolis te raadplegen.

Omdat ik mijn werkzaamheden als advocaat combineer met de werkzaamheden als mediator, profiteer ik in de uitoefening van de functie van mediator van de kennis die ik als vFAS-advocaat vergaar. Tegelijkertijd benut ik als familierechtadvocaat de vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van de functie van mediator. Zeker binnen het familierecht kunnen partijen gebaat zijn bij een minnelijke oplossing. Wanneer een minnelijke oplossing niet haalbaar is en er een rechterlijke beslissing nodig is, dan zal ik niet aarzelen om een gerechtelijke procedure te starten. U mag van mij verwachten dat ik u binnen die procedure zo goed mogelijk vertegenwoordig. Advocaat en cliënt dienen daarbij in mijn ogen een team te vormen teneinde toe te werken naar een zo goed mogelijk resultaat.

 

Mr. Hofstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Familierecht/ Jeugdrecht

-  Erfrecht


Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 

Bereikbaarheid

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar; 

telefonisch van 09.00 uur tot 17.00 uur

de deur is open van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Via de mail kunt u ons altijd bereiken.

Bel (058) 8700055

Mail info@frieserechtshulp.nl

 

Adres

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

 

KvK: 58118268.

Btw-nummer: 8527.39.448

Spreekuur op locatie

U kunt dan bij ons terecht voor gratis juridisch advies. 
Klik op de locaties voor meer informatie:

Sneek

woensdag 15.30 - 17.30 uur.

 

Franeker

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Harlingen

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Dokkum

vrijdag 15.00 - 17.00 uur. 

 

Stel uw vraag