De kosten van De Friese Rechtshulp

Voor een intake- of adviesgesprek kunt u vrijblijvend langskomen (niet alleen tijdens een inloopspreekuur),  telefonisch contact opnemen of een mailbericht sturen. Wij zullen u zo goed mogelijk verder helpen en daarvoor brengen wij geen kosten in rekening.

 

Als blijkt dat een enkel advies voor u onvoldoende is, dan staan wij u vanzelfsprekend graag bij. Als eerste zullen wij altijd nagaan of u in aanmerking komt voor een zogenaamde toevoeging; dit is een vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand. Bepalend voor het antwoord op de vraag of u aanspraak kunt maken op gesubsidieerde rechtsbijstand is de hoogte van het gezinsinkomen dan wel de hoogte van het vermogen. Wij verzorgen voor u de aanvraag. Mocht u in aanmerking kunnen komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan bent u volgens de wettelijke regels altijd een eigen bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte afhankelijk is van de hoogte van het gezinsinkomen. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (de instantie die beslist op de toevoegingsaanvraag). U vindt de Raad via www.rvr.org

Tarieven

Komt u niet voor een toevoeging in aanmerking, dan geldt ons uurtarief. Het door ons gehanteerde tarief is zonder meer concurrerend te noemen. Voor particulieren ligt ons tarief net boven de € 185,00 per uur (exclusief btw). Inclusief btw bedraagt ons uurtarief voor deze categorie € 225,00. Voor zakelijke partners - werkgevers, bedrijven, rechtsbijstandsverzekeraars etc. - is ons uurtarief € 225 ex btw. Wij brengen geen kantoorkosten in rekening. 

 

Als u tarieven van verschillende advocaten vergelijkt, doet u er verstandig aan altijd naar het all-in tarief te kijken. Veel kantoren maken de btw en de kantoorkosten niet inzichtelijk, als ze al bereid zijn om het uurtarief via de website bekend te maken. Ons tarief is helder en transparant!

 

Als sprake is van bijzondere omstandigheden kunnen we alternatieve betaalafspraken maken. Deze uitzondering heeft betrekking op de rechtsgebieden arbeid en sociale zekerheid. Daarnaast geldt dat er voor de inschakeling van een advocaat/mediator via de rechtsbijstandsverzekeraar mogelijk afspraken kunnen worden gemaakt op basis van de van toepassing zijnde verzekeringspolis.

Bereikbaarheid

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar; 

telefonisch van 09.00 uur tot 17.00 uur

de deur is open van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Via de mail kunt u ons altijd bereiken.

Bel (058) 8700055

Mail info@frieserechtshulp.nl

 

Adres

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

 

KvK: 58118268.

Btw-nummer: 8527.39.448

Spreekuur op locatie

U kunt dan bij ons terecht voor gratis juridisch advies. 
Klik op de locaties voor meer informatie:

Sneek

woensdag 15.30 - 17.30 uur.

 

Franeker

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Harlingen

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Dokkum

vrijdag 15.00 - 17.00 uur. 

 

Stel uw vraag