Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht komt een groot aantal zaken aan de orde die kunnen spelen tussen een werkgever en een werknemer. 

 

Als uw werkgever u ontslag op staande voet geeft is het zaak zo snel mogelijk juridische hulp in te schakelen. Snel handelen is in deze situatie altijd noodzakelijk. Ook is het beter eerst contact te zoeken met een advocaat en daarna pas met een uitkeringsinstantie.

 

Ook als uw werkgever op een andere manier een einde aan de arbeidsovereenkomst wenst te maken is het verstandig in ieder geval juridisch advies in te winnen. Hier gaat het om situaties waarin uw werkgever bij UWV Werkbedrijf een zogenaamde ontslagvergunning aanvraagt of waarin uw werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst vraagt bij de kantonrechter.

 

Mr. J.J. Achterveld heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten het volgende rechtsgebied geregistreerd:

arbeidsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Een eerste advies is altijd gratis

Veel werkgevers leggen hun werknemers tegenwoordig een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst voor. Het is erg verstandig ook hierover advies in te winnen. We komen in de praktijk erg vaak tegen dat de inhoud van zo'n overeenkomst geen recht doet aan de positie van de werknemer. Als u besluit een overeenkomst als hier bedoeld te tekenen, dan is het belangrijk dat uw rechten daarin in ieder geval voldoende zijn gewaarborgd. U moet zich er ook van bewust zijn dat er geen enkele verplichting voor u is om mee te werken aan de beëindiging van de arbeidsrelatie door middel van een overeenkomst. U kunt dat dus ook weigeren.

 

Verder komt in het arbeidsrecht een scala van onderwerpen aan de orde: verlaging van het loon, vermindering van het aantal uren, verlenging van de arbeidsovereenkomst, toepassing van de cao etc. Omgekeerd kan het zijn dat u als werkgever voor de keuze staat om beslissingen als hiervoor genoemd te nemen. Daarbij kunnen wij u prima adviseren. Aarzel niet om contact op te nemen.

 

Heeft u vragen over zaken als deze informeer dan vrijblijvend. Een eerste advies is altijd gratis, dus om het geld hoeft u het niet te laten!

-familierechtnieuw

 

Personen- en familierecht

-erfrecht

 

Erfrecht

 

-sociaal-zekerheidsrechttekeng

 

Sociaal zekerheidsrecht

 

-arbeidsrechttekengebied-1

 

Arbeidsrecht

 

-overeenkomstrecht

 

Overeenkomstenrecht

-huurrechttekengebied-1

 

Huurrecht

Bereikbaarheid

Wij zijn iedere werkdag bereikbaar; 

telefonisch van 09.00 uur tot 17.00 uur

de deur is open van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Via de mail kunt u ons altijd bereiken.

Bel (058) 8700055

Mail info@frieserechtshulp.nl

 

Adres

De Friese Rechtshulp
Nieuweweg 11
8911 LK Leeuwarden

 

KvK: 58118268.

Btw-nummer: 8527.39.448

Spreekuur op locatie

U kunt dan bij ons terecht voor gratis juridisch advies. 
Klik op de locaties voor meer informatie:

Sneek

woensdag 15.30 - 17.30 uur.

 

Franeker

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Harlingen

Dit spreekuur is vervallen met ingang van 1 januari 2024.

 

Dokkum

vrijdag 15.00 - 17.00 uur. 

 

Stel uw vraag